KHẮC DẤU

 Dấu tṛn Dấu liền mực | Dấu lật | Thông báo mẫu dấu

           

Dấu nổi | Dấu số nhảy liên tục | Dấu số chấm mực  | Dấu chức danh | Mực dấu | Khăn tay | Khay mực | Bút dấu  |

     

 

 MERGEFIELD F16 «F16»

  


 

Số: 120118. MERGEFIELD F5 «F5»

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


 

TP. HCM, ngày 12  tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  MERGEFIELD F16 «F16»

Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:  MERGEFIELD F17 «F17»

Địa chỉ trụ sở chính: 257 Nguyễn Thị Đặng, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

 

Mẫu dấu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số lượng con dấu: 01


 

 

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: 20/01/2018

Kính đề nghị Quư Pḥng công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kư doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lư và sử dụng con dấu.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Kư, ghi họ tên)

 

 

                  

 

 MERGEFIELD F28_6 «F28_6»  MERGEFIELD F29 «F29»

                                                                          

 

     

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ

TROBI & PARTNERS

               

Bitexco Financial Tower

2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

Vietcombank Tower

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

               

Điện thoại: 028 6688 0707    eMail: support@trobigroup.com