CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH DÂN SỰ

 

 

STT

Văn bản luật

Trích yếu / Ghi chú

Ngày có hiệu lực

1

Luật công chứng, số 53/2014/QH13, ngày  20 tháng 6 năm 2014

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lư nhà nước về công chứng

01/01/2015

2

Nghị định 23/2015/NĐ-CP, 16 tháng 02 năm 2015

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ kư và chứng thực hợp đồng, giao dịch

10/04/2015

3

Giao dịch bảo đảm

 

 

4

Thông tư 08/2018/TT-BTP

Hướng dẫn về đăng kư biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng kư giao dịch, tài sản

04/08/2018

5

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017

Về đăng kư biện pháp bảo đảm

15/10/2017

6

Văn hóa, thể thao và du lịch

 

 

7

Nghị định 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/03/2019

8

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc băi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

       
       

 

Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

 

 

Landmark 81 Tower, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận B́nh Thạnh, TP.HCM

 

 

 

Báo nhân dân Building, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Điện thoại: 028 6688 0707    eMail: support@trobilaw.com

 

 

 

TROBI & PARTNERS