STT

THỦ TỤC NHÀ ĐẤT
(Checklist)

Liên kết

 Cost
(Refer)

1

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu tư vấn
(Tiếp nhận thông tin qua điện thoại, zalo, email….)

Xem chi tiết

            2.000.000  

2

Tư vấn yêu cầu, định hướng (trao đổi trực tiếp)
(Lên lịch hẹn, soạn thảo các nội dung yêu cầu tư vấn, xác nhận yêu cầu của khách hàng)

Xem chi tiết

            5.000.000  

3

Hợp đồng tư vấn
(Soạn thảo hợp đồng, gửi bản thảo cho khách hàng, trao đổi, điều chỉnh hợp đồng, kư kết hợp đồng)

Xem chi tiết

          50.000.000  

4

Đề nghị thanh toán tạm ứng
(Soạn thảo đề nghị thanh toán, gửi đề nghị thanh toán, chờ xác nhận, chấp nhận đề nghị thanh toán, chờ nhận tiền thanh toán)

Xem chi tiết

 

5

Đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu, sao y công chứng
(Soạn thảo, liệt kê chi tiếc các thông tin khách hàng đă cung cấp, yêu cầu bổ sung, điều chỉnh các thông tin cần thiết, đề nghị sao y công chứng hồ sơ, tài liệu cần thiết)

Xem chi tiết

 

6

Thư tư vấn
(Căn cứ các yêu cầu, các hồ sơ, tài liệu khách hàng cung cấp)

Xem chi tiết

            5.000.000  

7

Công chứng văn bản ủy quyền
(Nộp và nhận hồ sơ, nhận bản chính GCN QSDĐ, hồ sơ thuế, hồ sơ Ngân hàng, kể cả việc nộp và nhận hồ sơ qua bưu điện)

Xem chi tiết

 

8

Vốn đầu tư ban đầu
(Vốn tự có, vốn vay, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hùn vốn đầu tư)

Xem chi tiết

 

16

Giá trị vốn đầu tư
(Vốn đầu tư tối thiểu, các giai đoạn góp vốn, giá trị vốn góp / cổ phần)

Xem chi tiết

 

27

Thông báo hùn vốn
(Mục đích hùn vốn ? Số tiền hùn vốn ? Ai được hùn vốn ? Khi nào hùn vốn ? Ai nhận tiền hùn vốn ?)

Xem chi tiết

 

28

Tiến độ góp vốn (hùn vốn)
(Từ ngày…….… đến ngày………….)

Xem chi tiết

 

29

Gia hạn thời gian hùn vốn
(Từ ngày…….… đến ngày………….)

Xem chi tiết

 

30

Tổng số tiền vốn đă có (số dư tài khoản ngân hàng)
(Quỹ tiền mặt, tiền hùn vốn…)

Xem chi tiết

 

31

Nguồn tiền
(Tiền hùn vốn; Tiền vay ngân hàng, cá nhân - có lăi suất; Tiền vay - không lăi suất…)

Xem chi tiết

 

32

"Thợ săn bất động sản" - NGUỒN BẤT ĐỘNG SẢN
(Thu thập thông tin, nguồn bất động sản…khu vực, đất trống, nhà nát... giá bán...)

Xem chi tiết

 

121

Kinh doanh bất động sản
(Trăi nghiệm thực tế, các mục tiêu lợi nhuận - chốt lời, lựa chọn BĐS mục tiêu, Quyết định mua khi nào ? Quyết định bán khi nào ? Dự toán chi phí…)

Xem chi tiết

 

122

Pháp lư bất động sản
(Ra công chứng ngay; Khai di sản thừa kế, phân chia tài sản; Hợp thức hóa - lập thủ tục cấp chủ quyền; Giải quyết xong tranh chấp; Thi hành án xong...)

Xem chi tiết

 

123

Chia sẽ kiến thức
(Kinh doanh bất động sản, Môi gới bất động sản, Kiến thức pháp lư, trăi nghiệm thực tế, pḥng ngừa rủi ro, hạn chế tối đa tranh chấp, và tham gia tố tụng tại ṭa án…)

Xem chi tiết

 

124

Đào tạo kỹ năng
(Văn hóa, tư duy tích cực liên quan đến "hùn vốn", hợp tác kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bền vững…)

Xem chi tiết

 

126

Thỏa thuận hùn vốn
(mua chung bất động sản. Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015​ quy định: "Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự." )

Xem chi tiết

 

149

Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng BCC
"Business cooperation contract" (Khoản 1, điều 28 Luật đầu tư 2020, có hiệu lực 01/01/2021)

Xem chi tiết

 

162

Giá trị góp vốn
(Mỗi phần vốn góp là…… đồng. Tổng số vốn góp là……..)

Xem chi tiết

 

166

Hợp đồng góp vốn
(Vốn góp ở đây có thể là: tài sản - ôtô, tiền mặt, giấy tờ có giá và quyền tài sản, chất xám, công sức, quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả…)

Xem chi tiết

          10.000.000  

182

Hợp đồng hợp tác đầu tư - Dự án bất động sản
(là sự thỏa thuận giữa các bên đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định)

Xem chi tiết

          10.000.000  

205

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hay hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh)
(được gọi là hợp đồng BCC: là hợp đồng được kư giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Xem chi tiết

          10.000.000  

215

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (giữa cá nhân và doanh nghiệp) - Hợp đồng BCC
"Hợp đồng BCC được kư kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự"  - Khoản 1, Điều 27 Luật đầu tư 2020

Xem chi tiết

 

216

Khoản 14, điều 3 Luật đầu tư 2020
"Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được kư giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế."

Xem luật đầu tư

 

233

Phân chia lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(Nộp thuế GTGT 10%, thuế TNDN 20%, Cá nhân có thu nhập mỗi năm trên 100 triệu - nộp thuế TNCN. Lợi nhuận = Doanh thu - chi phí - thuế)

Xem chi tiết

 

238

Nộp đầy đủ các khoản thuế
(Liên quan đến hoạt động hùn vốn - hợp tác kinh doanh)

Xem chi tiết

 

246

Ghi chép sổ sách, kế toán, Báo cáo thuế, Quyết toán thuế, Kiểm toán
(Công ty nhận tiền hùn vốn, qua tài khoản ngân hàng)

Xem chi tiết

          10.000.000  

251

Quỹ đầu tư
"Muốn đi thật nhanh th́ đi một ḿnh. Muốn đi xa hăy đi cùng nhau"

Xem chi tiết

 

259

Qui chế góp vốn (20 điều khoản)
(Mua nhà, đất chuyển nhượng lại, hoặc sửa chữa, xây dựng cho thuê)

Xem chi tiết

 

282

Điều lệ công ty cổ phần (56 điều khoản)
(Công ty cổ phần tối thiểu 3 cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân, hoặc tổ chức)

Xem chi tiết

 

342

Nội dung chuyển khoản:
(Chuyển khoản cho doanh nghiệp, hoặc một cá nhân đại diện)

Xem chi tiết

 

345

Cá nhân đại diện nhận tiền hùn vốn
(Nhận tiền thông qua tài khoản ngân hàng)

Xem chi tiết

 

346

Cá nhân đại diện đứng tên bất động sản (nhà, đất)
(Xác nhận tài sản riêng, tài sản hùng vốn của nhiều người, nếu có vợ / chồng)

Xem chi tiết

 

352

Văn bản thỏa thuận (của những người hùn vốn)
(Đề cử người đại diện đứng tên bất động sản)

Xem chi tiết

            5.000.000  

358

Công ty đứng tên bất động sản (nhà, đất)
(Quyết định, biên bản họp của hội đồng thành viên, hoặc hội đồng quản trị)

Xem chi tiết

 

365

Mục tiêu của dự án (Hợp tác kinh doanh)
(Loại bất động sản, thời hạn đầu tư, mua bđs và bán lại ngay; mua để sữa chữa rồi bán lại; Mua để sữa chữa rồi cho thuê….)

Xem chi tiết

 

370

Pháp lư của dự án (Hợp tác kinh doanh)
(Dự án kinh doanh bất động sản được duyệt; Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn…)

Xem chi tiết

 

376

Pḥng ngừa rủi ro (Hợp tác kinh doanh)
(Chuẩn bị, hạn chế tối đa rủi ro, phương án giải quyết….)

Xem chi tiết

 

377

CÁC VIỆC CẦN LÀM - LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
(Từ khi kêu gọi hùn vốn, đến khi chuyển nhượng, phân chia lợi nhuận, tái đầu tư)

Xem chi tiết

 

416

Chương tŕnh "hành động ngay"
(T́m bất động sản, giới thiệu, đầu tư, sang tay, thu hồi vốn)

Xem chi tiết

 

418

Thông tin về môi giới, giới thiệu
(Trực tiếp, thông qua nhiều môi giới, phí môi giới, thanh toán phí…)

Xem chi tiết

 

420

Bất động sản mục tiêu
(Ra công chứng ngay, Đặt cọc trước và chờ xong giấy tờ pháp lư; Chưa có giấy tờ - do mua bán giấy tay; Mua bất động sản vi bằng…)

Xem chi tiết

 

431

Thông tin bất động sản (thẩm định, tra cứu thông tin)
(Chủ sở hữu, đồng sở hữu, qui hoạch, giải tỏa, thi hành án, tranh chấp….)

Xem chi tiết

          10.000.000  

433

Định giá bất động sản
(Giá 3 bất động sản tương tự, khảo sát giá… Ngân hàng định giá cho vay…)

Xem chi tiết

 

435

Lựa chọn mua bất động sản
(Giấy tờ pháp lư: loại bất động sản; Sở hữu, sử dụng bất động sản…)

Xem chi tiết

 

440

T́m chủ sở hữu, sử dụng bất động sản
(Chính chủ, đại diện ủy quyền, môi giới độc quyền, nhiều môi giới… hoặc chủ sở hữu, sử dụng đang cư trú ở nước ngoài,...)

Xem chi tiết

 

442

Bản vẽ hiện trạng. Bản vẽ sơ đồ nhà, đất
(Bản vẽ có kiểm tra nội nghiệp, bổ túc hồ sơ cấp chủ quyền, phân chia, tách thửa…, hoặc tư lập bản vẽ, có đóng dấu công ty đo vẽ...)

Xem chi tiết

            5.000.000  

444

Nhà, đất chưa được cấp chủ quyền
(Mua bán giấy tay, Lập Vi bằng, Xây dựng không xin phép, Có kê khai nhà đất năm 1999)

Xem chi tiết

          10.000.000  

476

Nhà, đất được thừa kế (Có di chúc, hoặc không có di chúc)
(Phải lập thủ tục Khai, nhận di sản thừa kế trước khi mua bán)

Xem chi tiết

          20.000.000  

519

Hợp đồng tặng cho tài sản (thừa kế, sở hữu riêng)
(Tặng cho phần thừa kế được hưởng; Tặng cho phần thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản chung; Tặng cho tài sản chung của vợ, chồng; Anh, chị, em Tặng cho tài cho nhau)

Xem chi tiết

            5.000.000  

520

Phân chia tài sản thừa kế
(Lập bản vẽ phân chia tài sản; Phân chia theo tỷ lệ %, theo phần; Phân chia theo giá trị tài sản…)

Xem chi tiết

          20.000.000  

521

Văn bản ủy quyền về tài sản
(Quản lư, sử dụng tài sản; Toàn quyền định đoạt - mua bán, tặng cho, thế chấp, cầm cố...; Đại diện đứng tên...)

Xem chi tiết

          10.000.000  

530

Nhà, đất sang tên do"cấn trừ nợ" vay cá nhân
(Theo hợp đồng vay tiền cá nhân)

Xem chi tiết

          20.000.000  

532

Nhà, đất sang tên do "ngân hàng thanh lư" thu hồi vốn
(theo hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản)

Xem chi tiết

          20.000.000  

535

Nhà, đất sang tên theo "kết quả trúng đấu giá"
(cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản để thi hành bản án của ṭa án)

Xem chi tiết

          20.000.000  

537

Phân chia tài sản chung
(Tài sản chung của vợ, chồng; Tài sản hùn vốn, Hợp tác kinh doanh, Hợp tác đầu tư...)

Xem chi tiết

          20.000.000  

544

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC - THANH TOÁN TIỀN CỌC
(Thẩm định đúng chủ sở hữu, đúng thẩm quyền, đúng tài khoản nhận tiền cọc)

Xem chi tiết

          20.000.000  

550

Lập hợp đồng Công chứng
(Mua bán, tặng cho, thừa kế, phân chia tài sản)

Xem chi tiết

          10.000.000  

562

Bàn giao nhà, đất - ngay sau khi công chứng và thanh toán tiền
(Bên mua, bên bán kư tên bàn giao tài sản nhà, đất)

Xem chi tiết

          10.000.000  

563

Lập vi bằng bàn giao nhà, đất (khi cần)
(Hợp đồng với văn pḥng thừa phát lại. Thừa phát lại chứng kiến trực tiếp, quay film, chụp h́nh… Bắt buộc phải đăng kư vi bằng với Sở tư pháp và bàn giao vi bằng)

Xem chi tiết

          10.000.000  

573

Bàn giao hồ sơ bản chính
(Hợp đồng mua bán, chủ quyền, trước bạ, bản vẽ…)

Xem chi tiết

            2.000.000  

574

Ủy quyền kê khai, nộp thuế, đăng bộ (nộp hồ sơ, nhận kết quả, nhận bản chính)
(Bên bán ủy quyền cho bên mua, hoặc ủy quyền cho người khác làm đại diện. Bên bán nộp thuế thu nhập cá nhân 2%. Bên mua nộp lệ phí trước bạ 0.5%)

Xem chi tiết

 

583

Thủ tục Trước bạ, đăng bộ sang tên
(Mua bán, tặng cho, thừa kế, phân chia tài sản chung)

Xem chi tiết

          20.000.000  

601

Xin phép sữa chữa (không thay đổi kết cấu)
(Sau khi nhận chuyển nhượng)

Xem chi tiết

          10.000.000  

603

Xin phép xây dựng (xây dựng mới, hoặc thay đổi kết cấu)
(Sau khi nhận chuyển nhượng)

Xem chi tiết

          20.000.000  

608

Hợp đồng thi công
(sữa chữa, xây dựng mới)

Xem chi tiết

          20.000.000  

619

Sữa chữa, làm đẹp căn nhà
(Sơn, lát gạch, thay cửa, ngăn pḥng, sữa chữa cầu thang, nhà vệ sinh...)

Xem chi tiết

          20.000.000  

621

Xây dựng pḥng trọ cho thuê
(Vợ, chồng, Sinh viên, Nhân viên văn pḥng. Yêu cầu có phiếu lư lịch tư pháp)

Xem chi tiết

          20.000.000  

623

Ngăn pḥng cho thuê để ở
(Vợ, chồng, Sinh viên, Nhân viên văn pḥng. Yêu cầu có phiếu lư lịch tư pháp)

Xem chi tiết

          20.000.000  

625

Cho doanh nghiệp thuê nguyên căn
(chọn lọc, thẩm định đối tượng phù hợp. Yêu cầu có phiếu lư lịch tư pháp)

Xem chi tiết

          20.000.000  

627

Hoàn công công tŕnh xây dựng
(Hồ sơ sữa chữa, xây dựng mới, theo luật định)

Xem chi tiết

          50.000.000  

635

Xử lư vi phạm xây dựng
(Biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm, nộp tiền phạt...)

Xem chi tiết

          20.000.000  

636

Nhận chủ quyền - kết quả hoàn công
(Nộp thuế, nộp lệ phí, nhận sổ đỏ / sổ hồng, Thông báo lệ phí trước bạ, Bản vẽ hoàn công)

Xem chi tiết

 

637

Hợp đồng cho thuê nhà, đất
(Một phần, cho thuê pḥng, cho thuê nguyên căn)

Xem chi tiết

 

638

Công chứng hợp đồng cho thuê nhà, đất

 

 

639

CHUYỂN NHƯỢNG
(Nhận tiền cọc, công chứng, nhận tiền mua bán, bàn giao hồ sơ, bàn giao tài sản)

Xem chi tiết

          20.000.000  

640

Nộp các khoản thuế
(Trước bạ 0.5%, TNCN 2%)

Xem chi tiết

 

641

Thế chấp tài sản, vay tiền ngân hàng
(Người mua vay tiền ngân hàng, thẩm định giá, kư hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp, Đăng kư thế chấp, Kư khế ước vay nợ, nhận tiền)

Xem chi tiết

          20.000.000  

642

Phân chia lợi nhuận
(Chi trả cổ tức, lợi nhuận)

Xem chi tiết

          20.000.000  

643

Nộp quỹ yêu thương
(Tự nguyện góp quỹ, hỗ trợ người nghèo, từ thiện....)

Xem chi tiết

 

644

Hoàn vốn đầu tư
(thay đổi phương án hùn vốn, chấm dứt hùn vốn)

Xem chi tiết

          20.000.000  

645

Tái đầu tư
(Hùn vốn, hợp tác kinh doanh, mua bất động sản thứ 2, 3,4,5,6....)

Xem chi tiết

 

646

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
(Tiền cọc, thanh toán tiền thuê nhà, chi phí đầu tư, sữa chữa, cải tạo nhà thuê…)

Xem chi tiết

        200.000.000  

647

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất
(Thay đổi ư định mua bán, phát hiện tranh chấp, chậm thanh toán, chậm công chứng hợp đồng chuyển nhượng…)

Xem chi tiết

        200.000.000  

648

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất
(Không đăng bộ sang tên được, chậm bàn giao nhà đất, phát sinh tranh chấp tài sản chung, thừa kế, nợ chung có liên quan…)

Xem chi tiết

        200.000.000  

649

Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà, đất
(Thay đổi ư định tặng cho, bị lừa dối tặng cho, vi phạm điều kiện tặng cho…)

Xem chi tiết

        200.000.000  

650

Tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản
(Rút vốn trước thời hạn, sử dụng vốn không đúng mục đích, phân chia lợi nhuận không hợp lư, ngăn chặn việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phẩn…)

Xem chi tiết

        200.000.000  

651

 

 

     1.619.000.000  

       
       
       

 

Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

 

 

Landmark 81 Tower, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận B́nh Thạnh, TP.HCM

 

 

 

Báo nhân dân Building, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Điện thoại: 028 6688 0707    eMail: support@trobilaw.com

 

 

 

TROBI & PARTNERS