THỪA PHÁT LẠI

LẬP VI BẰNG - TỐNG ĐẠT VĂN BẢN - TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

 

STT

Văn bản luật

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

1

Văn bản hợp nhất nghị định 61/2009 và nghị định 135/2013

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm

09/09/2009

2

Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 (có hiệu lực ngày 05/12/2013)

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP

05/12/2013

3

Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 (có hiệu lực ngày 09/09/2009)

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

09/09/2009

4

Thông tư 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 (có hiệu lực 20/042014)

Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

20/04/2014

5

Phụ lục 1

* Phụ lục 1: Danh mục biểu mẫu sổ sách của văn pḥng thừa phát lại

 

6

Phụ lục 2

* Phụ lục 2: Danh mục biểu mẫu hợp đồng, vi bằng, biên bản tống đạt

 

7

Phụ lục 3

* Phụ lục 3: Danh mục biểu mẫu quyết định của văn pḥng thừa phát lại

 

8

Phụ lục 4

* Phụ lục 4: Danh mục biểu mẫu giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, biên bản thi hành án

 

 

 

 

       
       

 

Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

 

 

Landmark 81 Tower, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận B́nh Thạnh, TP.HCM

 

 

 

Báo nhân dân Building, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Điện thoại: 028 6688 0707    eMail: support@trobilaw.com

 

 

 

TROBI & PARTNERS